Hva kan leveres?

  • Trevirke
  • Impregnert trevirke
  • Betong/tegl
  • Gips
  • Papp/papir
  • Blandet metall
  • Gulvbelegg
  • Cellegummi
  • Restavfall 
  • Emballasjeplast

Hva kan leveres gratis?

Hva kan ikke leveres?