Hva kan leveres?

 • Trevirke
 • Impregnert trevirke
 • Betong/tegl
 • Gips
 • Papp/papir
 • Blandet metall
 • Gulvbelegg
 • Cellegummi
 • Restavfall 
 • Emballasjeplast

Hva kan leveres gratis?

 • Hageavfall fra private hager (inntil 3m3 pr. levering)
 • Farlig avfall (inntil 1000 kg pr. år)
  • Malingsrester vaskemidler, bilpleieprodukter, plantevernmidler, løsemidler, etc.
 • EE-avfall
  • Hvitevarer, brunevarer, småelektrisk, etc.
 • Bilbatterier
 • PCB-vinduer og vinduer med klorparafiner inntil 2 stk. pr. levering. 
  • Leveres som farlig avfall og stables på stativer av kunden
 • Dekk m/u felg inntil 4 stk. pr. levering. 
 • Asbest (eternitt)
 • Fritidsbåter
 • Restlopper

Hva kan ikke leveres?