Hva kan leveres?

Kan leveres:

 • Trevirke
 • Impregnert trevirke
 • Betong/tegl
 • Gips
 • Papp/papir
 • Blandet metall
 • Gulvbelegg
 • Cellegummi
 • Restavfall
 • Emballasjeplast


Kan leveres gratis:

 • Hageavfall, fra private hager inntil 3 m3 pr. levering.
 • Farlig avfall (inntil 1 000 kg pr. år) som malingrester, vaskemidler, bilpleieprodukter, plantevernmidler, løsemidler etc.
 • EE avfall, hvitevarer, brunevarer, småelektrisk, etc.
 • Bilbatterier.
 • PCB-vinduer og vinduer med klorparafiner - leveres som farlig avfall, og stables på stativer av kunden.
 • Dekk m/u felg fra personbiler, varebiler, mopeder, motorsykler og campingvogner
 • Asbest (eternitt) - spesielle krav for innlevering