Hva kan leveres?

Kan leveres:

• Trevirke
• Impregnert trevirke
• Betong/tegl
• Gips
• Papp/papir
• Blandet metall
• Gulvbelegg
• Cellegummi
• Restavfall
• Embalasjeplast


Kan leveres gratis

• Hageavfall, fra private hager inntil 3 m3 pr. levering.
• Farlig avfall (inntil 1 000 kg pr. år) som malingrester, vaskemidler, bilpleieprodukter, plantevernmidler, løsemidler etc.
• EE avfall, hvitevarer, brunevarer, småelektrisk, etc.
• Bilbatterier.
• PCB-vinduer og vinduer med klorparafiner - leveres som farlig avfall, og stables på stativer av kunden.
• Dekk m/u felg fra personbiler, varebiler, mopeder, motorsykler og campingvogner
• Asbest (eternitt) - spesielle krav for innlevering