Info fra Biogassanlegget

Det er oppstått en feil på luktreduseringsanlegget vårt. Konsekvensen er at det kan medføre luktutslipp. Våre ansatte jobber i dialog med leverandør for å begrense konsekvensene av feilen. I verste fall kan noe lukt merkes i nabolaget, noe som kan vare til begynnelsen av neste uke. Vi håper vi skal klare å unngå store luktplager i helgen, og at vi skal ha et kortvarig problem med lukreduseringsanlegget. Anlegget har vært pålitelig og effektivt i den perioden det har vært installert, derfor håper vi dette er en «barnesykdom» vi skal komme raskt over.

For de som opplever luktplager beklager vi på det sterkeste de ulempene dette medfører.

Hilsen

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Esval Nærmiljøprosjekt
Romerike Biogassanlegg
Energigjenvinningsetaten
Oslo kommune

Mobil: 481 97 914
Sentralbord: 21 80 21 80