Vurdering av organisasjonsform - Kjøp av rådgivningstjenester

(21.09.2015) Esval Miljøpark KF skal gjennomføre en vurdering av sin organisasjonsform for å avklare hva som er den optimale organisasjonsformen for Miljøparken fremover. I denne forbindelse ønsker Miljøparken å kjøpe inn rådgivningstjenester.

Ønsker ditt firma å bistå Miljøparken i dette arbeidet bes det om at dette meldes på post@esval.no innen 28.september kl. 15:00.
Timepris med CV på den/de ansatte som skal jobbe med dette bes vedlagt.

Ved spørsmål kontakt daglig leder Jonny Eriksen på telefon 958 72 358 eller epost jonny@esval.no