Gassrensing driftsstatus

(13.11.12 kl. 22:15) Gassanlegget på Esval er nå i normal drift!

(12.11.12 kl. 15:00) Vi har fått en driftsstans på gassanlegget vårt nå. Dette kan medføre lukt og vi vil forsøke å rette feilen så fort som mulig og senest onsdag førstkommende.

(9.11.2012) Esval miljøpark er klar over at det lukter fra miljøparken nå. Vi jobber med tilpasninger av gassrenseanlegget for å få til drift som forutsatt. I løpet av kort tid vil anlegget være i normal drift.

(31.10.12) Vi jobber med innkjøring av renseanlegget for gass. Når ny teknologi skal tas i bruk, vil det jo ofte være noen utfordringer i innkjøringsfasen. Vårt anlegg er akkurat nå utsatt for "barnesykdommer", men i løpet av kort tid vil anlegget være i normal drift.

I den perioden renseanlegget har fungert optimalt var effekten her på Esval som forventet. Tilsvarende anlegg har vært i drift i Drammen en årrekke med svært gode resultater.