Romerike Biogassanlegg informerer 12. oktober 2020

Romerike Biogassanlegg har noen tekniske utfordringer med RTO som beklageligvis kan medføre akutte luktutslipp til ulempe for nærmiljøet.

Dette vil bli løst så raskt som mulig. Vi venter på deler og mannskap for utbedringer, dette har dessverre tatt noe lengre tid enn ønskelig bl.a. grunnet korona og de innreise-/karantenebestemmelser som gjelder.

Med vennlig hilsen / Best regards

Robert A. Dahl

fabrikksjef, Romerike biogassanlegg/plantmanager

Tlf: +47 971 29 593