Mijokompostjord

Gjør et bærekraftig valg i hagen, du også -benytt kompostjord som jordforbedringsmiddel.

Kompostert hageavfall med biogjødsel er et næringsrikt jordforbedringsmiddel til bruk i hagen. Vi har gitt komposten navnet Mijo Kompostjord og den tilbys både i løsvekt og i sekker på 18 liter.


Esval Miljøpark startet med kompostering av hageavfall i 2016. Anlegget mottar hage- og parkavfall fra både innbyggere og næringsaktører, og dette er et avfall med høyt organisk innhold som egner seg godt til gjenvinning. Biogjødsel er et biprodukt av biogassproduksjonen basert på matavfall, ved Romerike Biogassanlegg. Biogjødsel tilsettes kvernet hageavfall og dette komposteres sammen i overkant av et år, til komposten er stabil.
Komposteringsprosessen overvåkes ved hjelp av temperaturkontroll og analyser av produktene på de ulike trinnene. Både råvarer, råkompost og ferdig produkt analyseres av akkreditert laboratorium. Mijo kompostjord er godkjent som jordforbedringsmiddel av Mattilsynet.

Gjenvinning av hageavfall og biogjødsel fra matavfall er fornuftig bruk av ressurser hvor næringsinnholdet i det som på et punkt anses som avfall i stedet tas tilbake og gir nytt liv til planter og grønnsaker i hagen. Bruk av kompost tilbakefører næringsstoffer, blant annet fosfor, til jorda. Mijo kompostjord fra Esval miljøpark består av lokale råvarer og er derfor et kortreist produkt.

Mijo kompostjord inneholder ikke torv, sånn som mange andre jordprodukt. Torv er en råvare til hagebruk som myndighetene ønsker at skal fases ut. Uttak av torv har negative effekter på klima, naturmangfold og andre miljøverdier. Kompostert hageavfall med biogjødsel er ansett som et aktuelt erstatningsprodukt for torvbasert jord.

Vi anbefaler at kompostproduktet blandes inn i jorda som allerede finnes i blomsterbed, i pallekarm eller krukkene, eller blandes i næringsfattig jord. Da tilføres ny næring til jorda.
Mijo kompostjord anbefales ikke til surjordsplanter pga pH over 7. Produktdatablad finne du her.

Mijo kompostjord kan kjøpes på følgende steder:

Esval Miljøpark, Gjenvinningsstasjonen. Her tilbys både sekk og løsvekt.
Årnes Blomster . Tilbyr kompostjord i sekk.
BrukaNes på Runni. Tilbyr kompostjord i sekk.
Isenkram -Sagutstyr AS, i Fenstad. Tilbyr kompostjord i sekk.


Pris:
1 sekk kr. 90,-
4 sekker kr. 300,-

Løsvekt:
1 kubikk kr. 600,-
0,5 kubikk kr. 450,-