Handlingsplan mot støv

(21.11.12) Handlingsplan for støv revideres, ny vil bli publisert så fort den foreligger!

Esval Miljøpark KF har i samarbeid med Norsk Gjenvinning Metall AS utarbeidet en handlingsplan slik at vi kan jobbe systematisk og målrettet i forhold til støv og støvulemper.

Handlingsplan:

  1. Beplantning. Frist for igangsetting er 15.8.12. Sluttført 31.12.12
  2. Tåkeanlegg. Frist for igangsetting er 15.9.12. Sluttført 31.12.12
  3. Måleprogram. Frist for igangsetting er 1.7.12.
  4. Ytterligere innbygging. Igangsatt, frist for sluttført 1.10.12
  5. Mottakskontroll, revidering av prosedyrer. Frist for igangsetting er 1.9..12. Sluttført 31.12.12
  6. Arbeidsprosedyrer, revidering med fokus på å unngå støv. Både hos NGM og hos Esval Miljøpark. Frist for igangsetting er 1.9.9.12. Sluttført 31.12.12
  7. ROS analyser ved inngåelse av nye avtaler. Frist for igangsetting er 15.6.12. - løpende