Tømmekalende

Tømming av rest-og matavfall skjer hver 2. uke, på fast ukedag. I oversikten under finner du ut når vi tømmer dine beholdere.

Kartversjon av tømmekalenderen finner du her.
Når kartet er åpnet trykk på "Kartlag" kryss av for "Renovasjonskalender" og "Tømmekalender Rest-organisk avfall". Zoom inn på området du ønsker. 


Her ligger en oversikt over alle adresser og hvilke tømmedager de tilhører. Du kan søke i dokumentet (excel) ved å trykke "aktiver redigering" og "ctrl + B".

Oddetallsuker:

Mandag: Neskollen, Tomteråsen, Hvamsvegen, med sideveger, fra Lillestrøm kommune til Vormsundvegen,  Hvamsmoen med sideveger. 

Tirsdag: Kongsvingervegen, med sideveger, fra Ullensaker til Vormsund. Vestsidavegen, med sideveger, fra Vormsund til Eidsvoll, Brårud, Kampå (delervis), Svanfossvegen, med sideveger.

Onsdag: Eidsvollvegen, med sideveger, fra Eidsvoll til Vormsund (Kongsvingervegen) Ringsbyvegen, med sideveger, til Ringsbyvegen 385, Eggumsvegen, Jellumsvegen, Ålandsvegen, Grindervegen

Torsdag: Skogbygda, Ringsbyvegen, med sideveger, fra Ringsbyvegen nr. 425 til Bygdevegen, Kongsvingervegen, med sideveger, fra Herbergåsen til Sør-Odal, Bjertnesvegen. 

Fredag: Kongsvingervegen, med sideveger, fra Vormsund til Herbergåsen, Opaker, Bjertnes. 


Partallsuker:

Mandag: Aulifeltet, Rånåsfoss, Aulivegen med sideveger, Hagavegen, med sideveger, fra Betel til Lillestrøm kommune, 

Tirsdag: Hagavegen med sideveger fra Betel mot Årnes, Nedre Hagaveg med sideveger til Årnes, Øvre Hagaveg med sideveger,  til Fjellfoten skole, Fjellfoten: Bjørnebærvegen med sideveger. 

Onsdag: Fjellfoten, Fjellfotvegen med sideveger (unntatt Bjørnebærvegen), Øvre Hagaveg til Årnes, Vormsundvegen med sideveger (ikke Hvamsvegen), Ynsvegen, Hennisandvegen.
Årnes sentrum: Høie, Banklia, Kirkevegen

Torsdag: Seterstøavegen, med sideveger, Silovegen, Runni, Rakeievegen med sideveger, 

Fredag: Svarverudvegen med sideveger, Møllerstua, Salemsvegen med sideveger, Dragsjøvegen med sideveger,