Tømmekalender

Tømming av rest-og matavfall skjer hver 2. uke, på fast ukedag. I oversikten under finner du ut når vi tømmer dine beholdere.

Kartversjon av tømmekalenderen finner du her.
Når kartet er åpnet trykk på "Kartlag" kryss av for "Renovasjonskalender" og "Tømmekalender Rest-organisk avfall". Som inn på området du ønsker. 

Oddetallsuker:

Mandag: Hvamsvegen fra Årnes, Flagstad, til grense Sørum, Hvamsmoen til E16, Tomteråsen, Neskollen,

Tirsdag: E16 fra Vormsund til grense Ullensaker, Blakervegen, Fuglefjell, Nikevegen, Røavegen, Vestsidevegen fra Vormsund til grense Eidsvoll, Aurbergmoen, Blekstadvegen, Brårud, Kampå, Svanfossvegen til kryss ved Eidsvollvegen

Onsdag: Vormsundfeltet til grense Eidsvoll øst, Ringsbyvegen m/sideveger til Ringsby, Eggumsvegen, Jellumsvegen, Ålandsvegen, Grindervegen

Torsdag: Herbergåsen-Skogbygda, Ingeborgrud, Skogrand, Sjølivegen,Fallet, Vestgrendavegen, Rønoldvegen, Ringsbyvegen til Ringsby, Togstadvegen, Sluttenvegen,Liagrenda, Husåsvegen, Holsvegen, Åsvegen, Bjertnesvegen, Rv2 fra Herbergåsen til grense Hedmark

Fredag: E16 fra Vormsund til Herbergåsen, Vingersdalen,Uvesundet, Opakermoen, Holenvegen, Funnefossvegen


Partallsuker:

Mandag: Betel - Kjærnsmo til Sørum grense, Betel - Rånåsfoss til Sørum grense Auli

Tirsdag: Glomma Terrasse, Nedre Hagavei m. alle sideveger fra Årnes til Betel, Øvre Hagaveg fra Haga til Fjellfoten skole, Fjellfoten (Bjørnebærvegen)

Onsdag: Årnes sentrum, Høievegen, Banklia, Kirkevegen, Øvre Hagavei fra Årnes til Fjellfoten (Konglevegen og Røsslyngvegen) Fra Årnes til Vormsund

Torsdag: Silovegen, Runni, Rv 175 mot Seterstøa,Skøyenteiet, Rakeievegen mot grense Sør-Odal, Rakeievegen mot grense Aurskog

Fredag: Møllerstua, Svarverudvegen, Grønbakkvegen, Sollia, Sollihøgda,Skogrovegen, Kjusvegen, Dragsjøvegen til Kjensli, Østamoen