ROMERIKE BIOGASSANLEGG INFORMERER 15. APRIL 2021

Romerike Biogassanlegg utfører vedlikehold på RTO med
oppstart 16.04.21, arbeidet antas å vare i 1 dag.
Arbeidet kan medføre økt luktutslipp, vi beklager eventuelle
ulemper dette måtte medføre.