Informasjonsbrosjyre og gratiskuponger

Utdeling av informasjonsbrosjyre, og gratiskuponger, om renovasjon i Nes kommune.

Årets brosjyre vil bli lagt ut flere sentrale steder i kommunen, slik at du kan hente den selv.

Som mange er kjent med har det i mange år blitt delt ut en brosjyre med to kuponger for gratislevering av avfall til gjenvinningstasjonen. Grunnet økte kostnader (porto) og problemer med distribusjonen av brosjyrene de senere år, har vi i år valgt en annen tilnærming til utdelingen.

I år har vi delt brosjyren i to deler, en del med gratiskupong og en del med øvrig informasjon. Vi vil ikke sende infobrosjyren ut i postkassene, men legge dem ut på flere sentrale steder i kommunen, blant annet på kommunens Servicetorg, Esval Miljøpark og flere dagligvarebutikker, slik at de som har behov for/ ønsker brosjyren bare kan hente den.

Delen med gratiskuponger kan du hente når du skal levere avfall hos oss, grunnen til dette er at det er ved levering av avfall man har behov for disse kupongene. Årets gratiskupong er gyldig fra 2. mai og ut året, du får ny gratiskupong som gjelder for 2019. Det er kun privathusholdninger som er med i renovasjonsordningen i Nes kommune som får gratiskupongene. Du kan bare hente gratiskupong til din egen husstand. Er du næringsdrivende, eller bor i en annen kommune får du dessverre ikke kupong.

Vi håper at ved å dele opp brosjyren og distribuere på denne måten og treffe markedet på en mer effektiv måte.

Har du spørsmål om brosjyren eller utdelingen så kontakt oss gjerne på telefon 63 91 24 71 eller e-post post@esval.no.