Gjenvinningsstasjonen

Hos de fleste oppstår det av og til avfall som ikke kan kastes i avfallsbeholderen hjemme hos deg. Gjennvinningstasjonen er et bemannet innleveringsted hvor innbyggerne i Nes kommune kan levere sortert avfall. Innbyggere i andre kommuner bes bruke gjennvinningsstasjon i egen kommune.

All ferdsel inne på gjennvinningstasjonen foregår på eget ansvar. Voksne har ansvar for alle barn og dyr de har med seg til stasjonen.

Av sikkerhetshensyn tillates kun kjøretøy med totalvekt på inntil 3500 kg inne på gjenvinningsstasjonen, tilhenger regnes ikke med i bilens totalvekt. Les mer om tillate kjøretøy her.

 

Bedriftskunder

Som bedrift regnes blant annet kunder med firmabil hvor avfall ikke er av "privathusholdningstype". For bedrifter gjelder egne priser. 

Bedriftkunder skal hendvende seg til vekta ved innkjøringen til Esval Miljøpark. for feiing og fakturering. 

Kunder som skal henvende seg til vekta på Esval Miljøpark er:

• Kunder med traktor m/u henger, uavhengig av avfallstype
• Bedriftskunder 
• Kjøretøy over 3500 kg m/u henger, uavhengig av avfallstype

Foto: Ditte Søndergaard Iversen

Ferdsel inne på gjenvinningsstasjonen:

  • Stopp bilen på anvist plass, stans motoren.
  • Avfallet må sorteres og kastes i riktig container. Spør betjeningen hvis du er usikker.
  • Det er ikke tillatt å rygge inne på gjenvinningsstasjonen.
  • Henger skal være koblet til bilen.
  • Barn og dyr må ikke ferdes alene på område.
  • All ferdsel inne på gjenvinningsstasjonen skal foregå i tilnærmet gangfart.
  • Få tillatelse fra betjeningen før du tar med deg gjenstander fra gjenvinningsstasjonen.
  • Vær oppmerksom på at det til tider kan være kø og stor trafikk.