Gjenvinningsstasjonen

Gjenvinningsstasjonen på Esval Miljøpark er et tilbud til privatpersoner i Nes kommune, et bemannet innleveringssted hvor de kan levere sortert avfall. Hos de fleste oppstår det av og til avfall som det ikke går an å bli kvitt gjennom den ordinære renovasjonsordningen, som for eksempel gamle møbler, komfyrer, kjøleskap, sykler, byggematerialer, stor emballasje, hageavfall, maling, lim, lakk, osv.

Det er kun privatpersoner og «småbedrift» som kan levere sortert avfall på gjenvinningsstasjonen. Dersom avfallet har oppstått i, eller blir levert av en bedrift regnes avfallet som næringsavfall, og må betales for som næringsavfall. Som bedrift regnes blant annet kunder med firmabil, (bil med firmanavn/logo) hvor avfallet ikke er av «privathusholdningstype» f. eks. Snekker Flis & Hammer med et hengerlass med bygge- og riveavfall selv om avfallet kommer fra en privathusholdning. Innbyggere fra andre kommuner skal bruke gjenvinningsstasjonene i egen kommune.

Av sikkerhetshensyn tillates kun kjøretøy med totalvekt 3500 kg (personbil) m/u henger å kjøre inn på gjenvinningsstasjonen, tilhenger regnes ikke med i bilens totalvekt (sjekk vognkortet).

All ferdsel på gjenvinningsstasjonen foregår på eget ansvar. Foreldre/voksne har ansvar for barn og dyr som er med.

Kunder som skal henvende seg til vekta på Esval Miljøpark er:

• Kunder med traktor m/u henger, uavhengig av avfallstype
• Firmakunder som skal faktureres
• Kjøretøy over 3500 kg m/u henger, uavhengig av avfallstype

Foto: Ditte Søndergaard Iversen

Ferdsel inne på gjenvinningsstasjonen:

  • Stopp bilen på anvist plass, stans motoren.
  • Avfallet må sorteres og kastes i riktig container. Spør betjeningen hvis du er usikker.
  • Det er ikke tillatt å rygge inne på gjenvinningsstasjonen.
  • Henger skal være koblet til bilen.
  • Barn og dyr må ikke ferdes alene på område.
  • All ferdsel inne på gjenvinningsstasjonen skal foregå i tilnærmet gangfart.
  • Få tillatelse fra betjeningen før du tar med deg gjenstander fra gjenvinningsstasjonen.
  • Vær oppmerksom på at det til tider kan være kø og stor trafikk.