Jordmottak

Esval miljøpark tar i mot lettere forurensede jordmasser fra byggeprosjekter i Oslo og Akershusregionen.

Jorden som kommer inn blir deponert og komprimert med bulldoser. I jorda foregår det ingen nedbrytningsprosesser slik at jorda ikke avgir lukt. Når det regner blir det dannet sigevann som samles opp, og renses i vårt sivevannanlegg. Esval miljøpark har siden 2008 hatt et samarbeid med Lindum AS om mottak av jordmasser.