Returpunktene

Du kan levere farlig avfall, EE-avfall, glass-/metallemballasje og hyttas husholdningsavfall til ulike returpunkt i Nes kommune.

- Glass- og metallemballasje
Ta vare på råvarene!

Lever det brukte syltetøyglasset og fiskebolleboksen din til et av Esval Miljøpark sine 12 returpunkter for glass- og metallemballasje:

•Aulisenteret
• Neskollen butikksenter
• Brårud, ved butikken
• Fenstad, ved butikken
• Skogbygda, ved Telenorbygget (Sjølivegen 3)
• Esval Miljøpark (åpen 07.00-15.00)
• Årnes, ved Spar
• Årnes, ved Europris
• Årnes, ved brygga
• Årnes, Runni bo- og behandlingssenter
• Årnes, Rema 1000
• Haga Nærbutikk

- Hytterenovasjon
Container til hytterenovasjon er beregnet til bruk for husholdningsavfall fra fritidsbolig/hytter i Nes kommune.

• Årnes, bak rådhuset
• Dragsjøhytta
• Haga Nærbutikk
• Tomteråsen ved renseanlegget,
• Brårud, ved butikken
• Kampå ved butikken
• Skogbygda ved butikken
• Togstad gml barnepark
• Sagstusjøen
• Bjørknessjøen
• Herbergåsen Storkiosk

- Farlig avfall

Container for farlig avfall finnes tre steder i kommunen og er åpne i gatekjøkkenets/nærbutikkens/bensinstasjonens åpningstider. I tillegg har vi mottak av farlig avfall på gjenvinningsstasjonen på Esval Miljøpark.

Oljekanner, malingsspann og lignende med innhold. Sparepærer, lysstoffrør og automatsikringer, oppladbare batterier ogEE-avfall.

  • Statoil Årnes
  • Butikk Haga
  • Gatekjøkken Vormsund

Disse følger gatekjøkkenets/nærbutikkens/bensinstasjonenes åpningstider.

EE-avfall kan også leveres gratis til forhandlere av tilsvarende produkter.

Bruk UFF-containerne!

Klær som kan gjenbrukes kan legges i UFF-containere f.eks ved Neskollen, Årnes brygge og gjenvinningsstasjonen i Miljøparken.

Finn returpunktene!

For nøyaktig plassering
se sortere.no