Ny renovatør

(27.02.2017) Vi vil takke RenoNorden As for et godt samarbeid gjennom mange år. Vår kontrakt med RenoNorden AS de siste åtte år nærmer seg slutten, og tirsdag 28. februar 2017 er siste dagen RenoNorden AS tømmer avfallsbeholderne i Nes kommune i denne omgang. Etter anbudsrunde var det NordRen As som vant oppdraget som renovatør i Nes kommune. Vi ønsker NordRen As velkommen som renovatør og håper på et godt samarbeid, NordRen As er på plass onsdag 1. mars 2017. Her kan du lese mer om NordRen As

Vi regner med at du som renovasjonsabonnent ikke vil merke noen stor forskjell i ditt forhold til renovasjonsordningen. NordRen As vil følge samme ruteplan som tidligere renovatør, avdelingsleder og sjåfører er stort sett også de samme som tidligere.

Esval Miljøpark KF forvalter kommunens renovasjonsordning så om du lurer på noe om renovasjon, vil bytte beholdere eller lignende så ta kontakt med oss enten på vår hjemmeside www.esval.no, e-post: post@esval.no eller telefon 63 91 24 71.