RBA info 2. mai

Jeg viser til «nytt fra RBA» 20. april der vi orienterte om lekkasje fra bioreaktorene. Vi er nå i sluttfasen med å tømme «Bioreaktor B». Det som gjenstår i tanken nå er relativt komprimert masse som må fraktes bort med bil. Vi regner med at det vil bli maksimalt 30 billass, og ganger vi dette med to, tilsier det en økt transportbelasting på 60 turer hvorav 20 turer allerede er gjennomført. Bortkjøringen vil skje i perioden ca kl. 09.00- kl 18.00, og vi forventer å være ferdig med bortkjøringene førstkommende fredag kl 12.00. Når det gjelder lukt fra anlegget vil dette fremdeles være relativt ubetydelige utslipp, da salpetersyre og jernklorid gjør sin gode virkning. Vi skal selvsagt informere dersom vi kommer i en situasjon hvor det kan forventes økt mengde lukt.

Det er ved flere anledninger reist spørsmål om helseeffekter av utslippene. Vår informasjon tilsier at utslippene ikke er til fare for liv og helse. Vi henviser imidlertid til Helsenorge sine hjemmesider(https://helsenorge.no/Giftinformasjon/giftige-gasser/hydrogensulfid )der gjødselgass er dekkende for vår virksomhet. Vi har små konsentrasjoner av H2S. Metan samt co er vesentlig det vi slipper ut, noe som er helt ufarlig for helsen. Vi vil fortsette å informere fortløpende om vår aktivitet.

2.05.2018

Per Gunnar Opheim
481 97 914