Periodevis lukt

(4.1.2013) Det har de siste dagene vært periodevis lukt rundt Esval. Gassrenseanlegget fungerer som det skal, men det har luktet allikevel. Dette skyldes punktvise utslipp fra deponiområde som uheldig værforhold har forsterket.

Vi har nå stanset hovedkilden av luktutslipp og dette gjør det mye lettere å finne punktutslippene. Vi har i dag gjort endringer på blåsemaskinen slik enda mer deponigass suges ut fra deponiet. Det har aldri blitt samlet opp så mye deponigass per time på Esval som nå.

Andre tiltak som tildekking mv. vil bli gjennomført fortløpende fremover. Det er også innhentet ekspertise for å sikre at vi gjør de mest effektive tiltakene for tetting av deponiet.

Esval miljøpark vil gjøre tiltak så rask som mulig for å stanse luktutslippene!