INFORMASJON FRA NMP 23 JANUAR 2024

Nes Miljøpark AS vil i uke 5 og 6 benytte steinknuseanlegg. Det kan i den forbindelse forekomme noe støy.