Info fra RBA Vedlikehold.

RBA må utføre vedlikehold på kullfilter/luktbehandlingsanlegg, dette vil bli utført onsdag 18.01.2023, inntil dette er utført vil det kunne være sporadiske luktutslipp.  Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.