Spyling av sigevannsledninger

(19.03.2013) Tirsdag 19. og onsdag 20. gjennomføres det vedlikehold og spyling av sigevannsledningene våre.

Sigevannet blir i hovedsak suget opp og fylt i sigevannsdammen, mens noe av avleiringen fra rørene kan gi misfarging på vårt utslipp til Vorma disse to dagene. Arbeidet sluttføres onsdag den 20. mars.

Vi har nå kontroll på vårt sigevann og har ikke hatt overløp på lenge. Vi har også bufferkapasitet i forhold til snøsmeltingen.