Forskningsprosjekt på sigevann

(16.01.2017)

Miljøparken deltar i forskningsprosjekt på sigevann.
Miljøparken har sammen med ROAF, NIVA og Norges Vel fått penger til å undersøke hvorvidt alger kan brukes til rensing av sigevann.

Du kan lese mer her:

eller her: