ROMERIKE BIOGASSANLEGG INFORMERER 18. JUNI 2021

RBA utfører vedlikehold på luktbehandlingsanlegg fredag 18.06.2021 mellom kl.07.00 og 15.00
Det kan forekomme sporadiske luktutslipp.
Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.