Velkommen til Miljøparkvegen!

(18.10.2016) Esval Miljøpark KF har i samarbeid med Romerike biogassanlegg og Norsk Gjenvinning metall tatt initiativ til å få endret vegnavnet "Deponivegen" til "Miljøparkvegen". Saken ble tatt opp i utvalg for teknikk, næring og kultur i Nes kommune, og ble enstemmig vedtatt 06.09.16.

Vi ønsket et vegnavn som gir en bedre beskrivelse av Miljøparkens virksomhet, og siden Esval Miljøpark de siste årene har gjennomgått en rivende utvikling fra en ordinær søppelfylling til en moderne Miljøpark, syns vi "Miljøparkvegen" var et godt valg. Etter at deponiforbudet kom i 2009 deponeres det heller ikke lenger søppel her.

Det nye vegnavnet trådte i kraft i slutten av uke 41, da skiltet kom opp, så vi kan nå stolt ønske dere velkommen til Miljøparkvegen 112!