ROMERIKE BIOGASSANLEGG INFORMERER 27. AUGUST 2021

Romerike biogassanlegg vil fra førstkommende mandag 30.08.21 foreta vedlikehold på barkfilter, noe som kan medføre luktutslipp.

Arbeide vil pågå frem til fredag 03.09.21 kl. 15.00