Kurs i kompostering

Første kurskveld (hovedsamling) i hjemmekompostering avholdes i samarbeid med Nes Hagelag.

Dato: Torsdag 3. april 2014
Tid: Kl. 19.00 til kl. 22.00.
Sted: Nes rådhus, Kommunestyresalen


Påmelding til Esval Miljøpark KF innen 27. mars 2014 på
telefon 63 91 24 71 eller post@esval.no

Det forutsettes minimum 7 deltakere. Alle påmeldte vil få tilbakemelding om videre framdrift ved å oppgi navn/adr./mobilnr./e-post ved påmelding.

Litt om kurset:
Ved å delta i dette kurset vil du lære om kompostering i teori og praksis. Det er ingen krav til forkunnskaper. Kurset er beregnet for deg som skal starte opp med hjemmekompostering eller som vurderer å begynne. Har du erfaring innen kompost kan du være ressursperson for andre.

Kurset "Ren jord" består av èn hovedsamling. De resterende tre møtene er selvstudie i grupper arrangert i privat regi. Studieplanen som benyttes er godkjent av Studieforbundet natur og miljø, og det er lagt opp over 4 kvelder à 2 til 3 timer. For å få godkjent kursbevis må deltakerne være tilstede minimum 75 % av timene. Ved fullført kurs inngås også en egen avtale med Esval Miljøpark, og du får da fritak for henting av våtorganisk avfall i tillegg til fradrag for hjemmekompostering. Samlet vil du med priser for 2014 kunne redusere ditt renovasjonsgebyr med kr 1.350,- pr år.

Kurset er gratis, deltakere betaler kun kr. 100,- for kursmateriell ved fremmøte 1. kurskveld.
(kr. 50,- for medlemmer av Nes hagelag.)

Eventuelle spørsmål om kurset kan rettes til kompostansvarlig i Nes hagelag; Merethe H. Frøystad, telefon: 416 00 739