Filterskifte 20.-21. mars

(20.03.2013) Filterskift på gassrenseanlegget onsdag den 20. mars og torsdag den 21.mars.

Det kan i denne forbindelse oppstå lukt i perioder som kan være til sjenanse. Vi forsøker å gjøre arbeidet så raskt som mulig slik at det blir minst mulig lukt!