Søppeltømming julen 2015

Uke 52 (partallsuke)

Mandag 21. desember kjøres mandagsrute

Tirsdag 22. desember kjøres tirsdagsrute

Onsdag 23. desember kjøres onsdags- og torsdagsrute.

Torsdag 24. desember kjøres fredagsrute

Uke 53 (oddetallsuke)

Mandag 28. desember kjøres mandagsdagsrute

Tirsdag 29. desember kjøres tirsdagsrute

Onsdag 30. desember kjøres onsdags- og torsdagsrute.

Torsdag 31. desember kjøres fredagsrute.