Biogassanlegget garantitestes

(12.09.2013) Vi går nå inn i en periode med oppkjøring og forberedelse til garantitesting av biogassanlegget på Esval, og vi ser at det i en periode fremover vil kunne oppstå kortere episoder med luktutslipp til omgivelsene i sammenheng med dette.

De ansatte ved anlegget jobber aktivt for å holde driften mest mulig stabil og hindre at utslipp oppstår, men det er dessverre økt risiko for begrensede luktutslipp en periode fremover.