Gassrensing igang!

Teknologien er den samme som er benyttet på Lindum i Drammen. Erfaringer fra Lindum viser at dette virker og har gjort det over tid.
Esval miljøpark vil fortsette arbeidet med å stoppe resten av luktkildene, men det viktigste tiltaket er nå gjennomført og i drift!

Det har aldri tidligere vært renset deponigass på Esval.