Utvidelse av Esval Miljøpark

(21.01.2014) Vi har de siste dagene mottatt henvendelser om artikkelen som stod på trykk i Raumnes 16. januar vedrørende Fylkesmannens uttalelser i forbindelse med at vi har søkt om dispensasjon for utvidelse av deponiet på Esval. Vi ønsker å presisere at Fylkesmannens svar til Nes kommune ikke fraråder en utvidelse, men en dispensasjon fra reguleringsplanen. Fylkesmannen anbefaler en ordinær reguleringsprosess, da dette bedre vil ivareta aktuelle interessers behov.