ROMERIKE BIOGASSANLEGG

Romerike Biogassanlegg utfører vedlikehold på barkfilter med oppstart 30/5-24, arbeidet antas å vare i 14 dager.
Arbeidet kan medføre økt luktutslipp, vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.»