Viser til oppslag i Romerikes Blad

Det er i Romerikes Blad nettutgave 17. oktober en artikkel som omhandler en nabos frykt for ras. Dette er ubegrunnet. Norges Geotekniske Institutt utførte befaring sammen med representanter for Miljøparken, Nes kommune og naboen 27. september 2017. Rapporten fra NGI inneholder en klar konklusjon om at det ikke er sannsynlig at aktiviteten i Miljøparken kan forårsake noe skred. Rapporten kan leses her.