Endringer i fellesgebyrene

(21.02.2014) Den 01.01.14 ble alle gebyrene for de med felles avfallsbeholdere endret. Det er derfor veldig viktig at du sjekker din faktura for kommunale avgifter ekstra nøye i år dersom du deler avfallsbeholder med en annen husstand.

Dagens beholdersystem ble etablert i 1999/2000, det vil si for 13-14 år siden. Vårt forbruksmønster har endret seg vesentlig siden da, vi kaster rett og slett mer avfall. Ved å endre beregningsmåten for gebyret for avfallsbeholderne ønsker vi å gjøre det enklere for våre abonnenter å få oversikt over hva de skal betale, i tillegg til at det blir det bli bedre tilpasset dagens og fremtidens avfallsmengde. Ved å endre gebyrene i fellesløsninger etter hvor mange som faktisk deler beholder, vil abonnenten i større grad betale for det antall liter avfallsbeholder han disponerer. I tillegg gir vi abonnentene større valgfrihet ved at små husholdninger (enslige) vil kunne dele 140 liters beholder, noe som hittil ikke har vært tilbudt.

Renovasjon skal drives etter selvkostprinsippet, det vil si at kommunen ikke skal/kan tjene eller tape penger på tjenesten.

Alle boenheter skal betale et abonnementsgebyr. En enebolig med to hybelleiligheter i kjelleren regnes som tre boenheter, og skal betale tre abonnementsgebyr. Dersom du deler beholdere med hyblene så skal det normalt være tre beholdere på eiendommen og det skal betales for tre beholdere. Dersom hovedleiligheten har egne beholdere og hyblene deler, er det normalt seks beholdere på eiendommen og da skal det betales for seks beholdere.

Den enkelte abonnent må sjekke at husholdningens renovasjonsgebyr stemmer med det antall og den størrelsen de faktisk har på sine beholdere. Dersom du oppdager feil på din faktura fra kommunen må du ta kontakt med oss enten på telefon 63 91 24 71, e-post post@esval.no eller via brev. Oppgi abonnementsnummer, navn og adresse og hva feilen gjelder, så vil vi rette opp fakturaen for deg. Dersom du har betalt for mye vil dette komme til fradrag på neste faktura og dersom du har betalt for lite vil dette komme som ett tillegg. Dersom det er betalt for mye/lite i flere år kan kommunen gå tilbake og rette dette tre år bakover i tid.

Det nye er at nå betales det for det faktiske antall beholdere (liter) man disponerer. Det vil si at dersom du bor i en firemannsbolig og har felles beholdere med de tre andre boenhetene, så skal hver av dere betale en fjerdedel hver av beholderen.

Der det er få boenheter som deler store beholdere blir det dyrere, der flere deler blir det billigere. Tanken bak er at man skal betale for det antall liter avfallsbeholder man faktisk disponerer.

Det har tidligere ikke vært et tilbud for små boenheter å dele de minste beholderne. De minste beholderne i fellesløsning har fram til nå vært 240 liter. Nå er det åpnet for at to små husholdninger (enslige) kan dele 140 liters beholdere.

Har jeg rett til å få felles avfallsbeholder?

Man må komme til enighet med den/de du ønsker å dele beholder med. Forholdene på eiendommen(e) må også ligge til rette for at det blir praktisk for alle parter som er med i samarbeidet å benytte beholderne. Det åpnes også for at man kan dele på en beholder, men ha de 2 andre beholderne for seg selv. Det vil da være en forutsetning at beholderne står samlet slik at det vil være praktisk å fortsette å kildesortere sitt avfall.

En bolig med hybel-/sokkelleilighet med 1 våtorganisk beholder på 140 liter, en restavfallsbeholder på 240 liter og en papirbeholder på 240 liter.

Gammel løsning

2 x Grunngebyr: 3246,-
2 x 140 våtorganisk: 567,-
2 x 240 rest: 735,-
2 x 240 papir: 359,-
2 x Fellesløsning -764,-
Totalt renovasjon 4143,-

Ny løsning

2 x Grunngebyr: 3248,-
1 x 140 våtorganisk: 280,-
1 x 240 rest: 479,-
1 x 240 papir: 241,-
Totalt renovasjon: 4248,-

For fire boenheter med 1 våtorganisk beholder på 240 liter 1 restavfallsbeholder på 360 liter, 1 papirbeholder på 360 liter: (gebyr pr. boenhet)

Gammel løsning


Grunngebyr: 1623,
240 våtorganisk: 294,-
360 rest: 321,-
360 papir: 174,-
Fellesløsning -382,-
Totalt renovasjon: 2030,-

Ny løsning


Grunngebyr: 1624,-
240 våtorganisk: 479/4= 120,-
360 rest: 722/4= 180,-
360 papir: 362/4= 90,-
Totalt renovasjon: 2014,-

Dersom vi tenker oss en beholderløsning med 1 våtorganisk beholder på 360 liter, 1 restavfallsbeholder på 660 liter og
1 papirbeholder på 660 liter, vil prisen på renovasjon pr. husholdning se slik ut: