Forhåndsmelding levering av asbest

Ved levering av over 25 kg asbest må dette skjemaet fylles ut og sendes inn.

Asbest fra bygninger i Nes kommune kan under visse forrutsetninger leveres vedrelagsfritt på gjenvinningsstasjonen. 

Opplysninger om den/de som leverer asbesten.

Opplysninger om asbesten

Sjekkliste

  • Asbesten er pakket i minimum to lag tykk plast og merket med asbest (merketape kan fås hos Esval Miljøpark KF)
  • Asbesten er pakket på pall, for håndtering med truck
  • Skjemaet er sendt inn
  • Virksomheter skal fylle ut deklarasjonsskjema som skal følge leveransen (Esval Miljøpark KF kan gjøre dette mot et vederlag, ring for nærmere info om dette)
  • Leveringsdato er fylt ut
  • Henvend deg i vekta for veiing og videre informasjon.

Skjemaet brukes som kontroll på levert mengde i løpet av et kalenderår. Privatkunder faktureres når levering av farlig avfall har passert 1000 kg/år. Næringskunder faktureres for all levering.