Flere luktreduserende tiltak

Romerike biogassanlegg jobber for tiden med flere luktreduserende tiltak. RBA etterstreber å begrense luktgenererende prosesser til i all hovedsak å skje innenfor arbeidstid. I forbindelse med helg og helligdager, vil RBA gjennomføre prosessaksjoner som begrenser luktutslippene i størst mulig grad og til å skje på dagtid.