Informasjonsmøte

Miljøparken inviterer naboer til informasjonsmøte onsdag 6. desember kl. 18 00.
Møtet vil finne sted i 2. etg. i administrasjonsbygget i Miljøparken.

Det vil bli informasjon om jordrenseanlegget og nærmiljøprosjektet.

Følgende vil være representert på møte:
daglig leder Jonny Eriksen og styreleder Hogne Røisheim, Esval Miljøpark KF
daglig leder Thomas Jølstad Henriksen, Nes Miljøpark AS
prosjektleder Nærmiljøprosjektet Per Gunnar Opheim, Romerike Biogassanlegg

Påmelding til Anne Brith Thon, tlf. 97 01 58 23 eller e-post: anne.brith@esval.no innen
fredag 1. desember kl 12 00.