Juleinfo fra RBA

Vi fra Biogassanlegget takker for tålmodighet dere naboer har utvist. Det meste av året har vi hatt normal drift på anlegget vårt, men når det gjelder lukt har vi spesielt hatt problemer rundt påsketider og på senhøsten. Vi har forståelse for de utfordringene det skaper for dere, og vi gjør derfor vårt ytterste for å bli bedre. Ulike tiltak er gjennomført, og anlegget er nå betydelig merrobust en det var i begynnelsen av året. Vi er stolte av at vi produserer produkter som utgjør en forskjell for klima og miljø.

Med dette ønsker vi dere en riktig god julehøytid

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Nærmiljøprosjektet