RYDDEDUGNAD FOR LAG OG FORENINGER I NES KOMMUNE

Rydde søppel langs Miljøparkvegen
Dugnad for lag og foreninger i Nes kommune.
Betaling for dugnaden er:  40 000,-
Esval Miljøpark KF trenger dugnadshjelp til å rydde langs Miljøparkvegen fra Eidsvollvegen forbi Romerike Biogassanlegg og ned Holslia, det vil si en strekning på ca. 2 km. Det skal ryddes på begge sider av vegen i god bredde.
I tillegg skal det ryddes inne på deler av område til Esval Miljøpark.
Utførende lag/forening må holde sekker/poser, bil, henger eller lignende til frakt av avfallet til Esval Miljøspark.
Deltagerne må benytte refleksvest under oppdraget.
Arbeidet kan utføres på dag, kveld eller helg, levering av avfallet må skje i Esval Miljøstasjons åpningstid umiddelbart etter at dugnaden er gjennomført.
Ut ifra området som skal ryddes er det mulig å dele inn i mindre grupper, og på den måten kunne overholde avstand til andre dugnadsdeltakere.
Oppgaven må være ferdig innen 8. mai 2022.
Meld ditt lags interesse innen: 
Mandag 18. april 2022.
Det vil bli foretatt trekning blant de lag og foreninger som melder sin interesse på post@esval.no
Trekning vil bli foretatt og kunngjort umiddelbart etter fristen.
Dersom du har spørsmål til oppdraget kontakt:
Lindis Assmann
e-post: lindis@esval.no, mobil: 936 18 940