Plukkanalyse

av restavfallsbeholderene til ca 250 husstander ble utført i 2016. Analysen kan i sin helhet leses her.