Informasjon fra Romerike Biogassanlegg 8. februar 2022

RBA har utfordringer med en anleggsdel som medfører forhøyde luktnivåer i dag 08.02.2022. Vi regner med å være ferdig med reparasjonen i løpet av dagen i dag. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.