ROMERIKE BIOGASSANLEGG INFORMERER 01.MARS 2021

Romerike Biogassanlegg har i løpet av de siste dagene avdekket en feil på gassanlegget som tidvis kan medføre luktutslipp. Det blir jobbet med å løse det så raskt som mulig. Arbeidet antas å vare i 3 til 4 virkedager da man er avhengig av bistand fra eksterne firmaer.
Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.