Styreprotokoll

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Postlister

Esval Miljøpark følger offentlighetsloven som et kommunalt foretak, og det jobbes med å finne en nettløsning for å publisere postlister. Inntil dette er på plass bes det om at forespørsler om dokumenter rettes til daglig leder Anne Brith Thon, e-post: anne.brith@esval.no
Offentlig dokumenter vil sendes eller på annen måte gjøres tilgjengelig.