Info 28.02.2019

Romerike Biogassanlegg: Pga av ett havari på luftbehandlingsanlegg på en lagertank, kan det forekomme lukt fra denne. Lagertanken er midlertidig satt ut av drift. Luftbehandlingsanlegg er såpass ødelagt at hele anlegget må byttes ut. Anlegget ble bestilt så fort man oppdaget problemet.

Leverandør klarte å forskyve sin produksjonsplan slik at filteret blir levert og montert 18.03.2019.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måte gi for naboer.

Med Vennlig Hilsen
Robert Arild Dahl
Fabrikksjef Romerike biogassanlegg
Avdeling material
Energigjenvinningsetaten oslo kommune

Mobil: 97129593