Teknisk feil i ventilasjonsanlegget

(06.06.2016) Biogassanlegget har utfordringer med en teknisk feil i ventilasjonsanlegget i scrubberen som vasker lukt. Det medfører potensiell luktutslipp fra anlegget mandag og tirsdag uke 23. Vi jobber så raskt vi kan med å utbedre feilen, og beklager for ev. ulemper dette måtte medføre våre naboer.