Tillatte kjøretøy

Av sikkerhetsmessige hensyn er det restriksjoner for kjøretøy som kan kjøre inn på gjenvinningstasjonen.

  • Maks totalvekt for bil er 3500 kg (se bilens vognkort.
  • Tilhenger regnes ikke med i bilens totalvekt.
  • Tilhenger skal til en hver tid være tilkoblet bilen inne på gjenvinningsstasjonen.

 

Vi tar ikke i mot leveringer med lastebil, container, traktor eller lignende.

Husk!

Sikre lasten din godt slik at ingenting faller av i frakt.