Skal ikke fylle «søppel» i Hoelssravina og Holterravina

(14.09.2015) Ved flere anledninger den siste tiden er begrepet «søppel» brukt om hva som skal og kan fylles i Hoelsravina og etterhvert i Holterravina. Dette er ikke riktig begrepsbruk. Her er det jordmasser fra byggeplasser i regionen som skal/kan deponeres og ikke det mange forbinder med begrepet søppel. Disse massene produserer ikke gass og etter fylling kan områdene benyttes til jordbruksformål.

Esval Miljøpark KF deponerer ikke batterier slik det feilaktig er blitt hevdet. Bunnasken som deponeres på Esval kommer i hovedsak fra forbrenningsanleggene på Klementsrud og Haraldrud i Oslo. Varmen som dannes ved forbrenning utnyttes til fjernvarme, mens metaller blir sortert ut fra bunnasken på Esval med hjelp av det mest avanserte anlegget i Norge for dette. Anlegget på Esval har en svært god utsorteringsgrad, men det er dessverre ikke mulig å sortere ut absolutt alt.

For mottak av batterier har Miljøparken egen avtale med Batteriretur og vi oppfordrer alle Nesbuer til å sortere ut og levere batteriene for seg i Farlig avfall-mottaket på Esval. Det er også mulig å levere batterier i dagligvarebutikker. Brukte personbilbatterier kan settes ved siden av avfallsbeholderen på tømmedagen. Da vil renovatøren ta med seg dette.

Jonny Eriksen
Daglig leder Esval Miljøpark KF