Info 12. okt. fra Biogassanlegget

Vi har hatt noe luktutslipp knyttet til luktreduksjonsanlegget slik vi informerte om sist uke. Vi fant fort feilen, men ekspertise og reservedeler var problematisk på kort sikt. Våre ansatte bidro sterkt slik at vi fikk minimalisert luktutslippene. Flere av dere ble likevel berørt av generende lukt, noe vi selvsagt beklager sterkt. Luktreduseringsanlegget er et såkalt FoU prosjekt (forskning og utvikling), det betyr at vi nok engang er i teknologisk front for å finne de beste løsningene. Erfaringen denne gang gir oss mulighet til å forbedre anlegget vesentlig, og med det forebygge luktutslipp.

Det er utført et stort arbeid med å forbedre gassoppgraderingssystemet vårt. Dette anlegget er en vesentlig kilde til lukt når det ikke virker etter hensikten. I løpet av natten /morgenkvisten har vi fått en feil på anlegget. Det er karakterisert som en mindre feil, og vil sannsynligvis bli raskt rettet. Det mest tidkrevende er å redusere temperaturen som er på ca 1.000 grader i arbeidsområdet. Når feilen er rettet skal anlegget tilbake til arbeidstemperatur på 1.000 grader. I denne perioden kan det forekomme ubehagelig lukt.

Vi er fornøyde med at vi stadig opplever mindre luktproblemer fra anlegget, og at vi ser gode resultater fra investeringene vi gjør for å redusere mulige luktplager. Det kan likevel forekomme luktplager som dere og vi er svært misfornøyde med. Luktreduksjon er et fokusområde for alle ansatte i Biogassanlegget. Enhver arbeidsoperasjon som kan medføre luktproblemer blir risikovurdert, og mulige tiltak blir iverksatt.

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Nærmiljøprosjektet