Oppdatert informasjon fra Romerike Biogassanlegg

Våre naboer og ansatte har slitt med betydelige luktproblemer denne helgen. Det er kommet 8 henvendelser til meldetjenesten på Esval Miljøpark sine hjemmesider, og det har vært noen telefonhenvendelser til vakttelefonene. Det er bra at dere melder fra og på den måten bidrar til at vi skal forbedre oss.

Flere har reagert på tidligere informasjon om forbedringstiltak som ikke ser ut til å ha virket. Tiltakene virker, men det tar tid. Lukten kommer fra lagertank når vi overfører gjødsel fra prosess til tank. Tidene for overføring til tank samsvarer med tidene henvendelsen fra beboere kom. Spørsmålet som er reist er hvorfor det kom lukt i helgen, når det har vært bra tidligere. Her vil jeg peke på to momenter. 1. Vi har en helg med kulde og lite vind bak oss. Det er en værtype der lukt blir liggende «som et teppe» i området. Det tar tid før lukt tynnes ut i luften. 2. Vi har fremdeles svovel i tankene. Dette skyldes feil på en komponent i anlegget slik at vi ikke har hatt mulighet til å forbruke svovel som fremdeles er i anlegget. Vi tilsatte jernklorid som skulle binde den vonde lukta dette virket. I mellomtiden har vi anskaffet salpetersyre som skal erstatte svovelsyre. Det viser seg at vi må bytte noen komponenter da den nye syren blir for aggressiv i anlegget. Vi får heller ikke startet inn pumping av salpetersyre før vi er kvitt svovelsyra.

En feil vi har gjort er å beregne mengde jernklorid og tid for at svovelsyre skal være ute av prosessen. Når vi fikk uønsket feil på anlegget slik at svovelsyre ikke ble forbrukt, gikk vi tom for jernklorid. Detter er et stoff vi normalt ikke bruker og derfor ikke lagervare. Det er selvsagt bestilt mere jernklorid, og vi har en 1000 liters tank som vi benytter til etterfylling straks. Ytterligere 2000 liter fylles i løpet av uka. Vi skal sørge for å ha tilgjengelig jernklorid så lenge det er rester av svovelsyre i tankene.

Vi ønsker å poengtere at vi forsøker med midlertidige løsninger i påvente av varige løsninger. Det betyr at vi også må jobbe med rutiner slik at eventuelle utslipp skjer på tidspunkter der vi antar at det er færrest hjemme. Fylling av tanker vil derfor skje ved 11 -12 tiden på formiddagen. Vi vil minimalisere lagerfylling neste helg. Det er dessverre ingen løsning å stoppe anlegget da dette bare vil føre til økt luktproblematikk.

Med vennlig hilsen

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Nærmiljøprosjektet
Romerike Biogassanlegg
Energigjenvinningsetaten
Oslo kommune

Mobil: 481 97 914
Sentralbord: 21 80 21 80

www.oslo.kommune.no