INFO FRA RBA

Romerike Biogassanlegg varsler med dette stans i gassoppgraderingsanlegget fra torsdag ettermiddag (23/6-22), dette på bakgrunn av manglende deler og personell hos vår underleverandør.

Ved å stanse dette anleggsavsnittet vil forhindre luktutslipp til nærområdet.

Romerike Biogassanlegg varsler med dette stans i gassoppgraderingsanlegget fra torsdag ettermiddag (23/6-22), dette på bakgrunn av manglende deler og personell hos vår underleverandør.

Ved å stanse dette anleggsavsnittet vil forhindre luktutslipp til nærområdet.