Flytting av containere til glass og metall

(12.06.2015) På grunn av anleggsarbeid på Bankplassen i Årnes er glass og metallcontainerene flyttet til plassen utenfor Elvekroa. Dette gjelder også UFF-containeren.

Brukt glass- og metallemballasje er en viktig råvare til nye, fine ting. Her viser Alex Rosén deg hva som skjer etter at du har levert emballasjen til gjenvinning!