Utslipp til Vorma

(05.01.2015) Det jobbes for fullt i samarbeid med eksterne konsulenter for å finne årsaken til det begrensede utslippet ved EGE sin overvannsledning.

Aktørene på Esval samarbeider for å finne årsaken til utslippet. En rekke tiltak er iverksatt og utslippsmengden er redusert, men ennå ikke stoppet. Vi forventer å få stoppet utslippet i nær framtid, og vil i etterkant gjennomføre miljøundersøkelser i Vorma for å kunne kvantifisere evt. lokal påvirkning.